HP otwiera nowe Centrum Doskonałości Druku 3D i Produkcji Addytywnej