Czy inwestycje na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu powinny być podejmowane przede wszystkim w skali krajowej czy globalnej? Opinie Polaków na ten temat są podzielone