Wyniki corocznego badania zaufania Edelman Trust Barometer 2019 – oczy zwrócone na pracodawców